Historické zkušenosti

Zdraví, o které usilujeme, z hlediska jeho dvou složek, tedy fyzické a duševní, má velmi dlouhý vývoj. Ale nikdy nebyly jednotlivé složky od sebe odděleny, jen životní styl v různých historických společnostech občas kladl důraz na tu či onu složku, čímž se nedostával do rovnováhy. Už ze starých pramenů a příběhů se dozvídáme, jak lidí žili, jak bydleli, jak se stravovali, co na sobě nosili, jak byli dalece spjati s přírodou, jak je ovlivňovalo podnebí, a současně i sociální stav, do kterého se dá zahrnovat nejen společenské vztahy a rodinné vztahy, ale také pojem bohatství a nedostatek, které jsou projevem možností i samotného fungování směny zboží a získávání adekvátních prostředků na kvalitnější, lepší a luxusnější zboží. Z historie se dá také dovodit, jak lidé využívali přírodní zdroje k naplnění svých požadavků na zdraví, k pěstování stád, využívání vodních zdrojů, zpracovávání léčiv a vyvinutí prvních lékařských praktik.

 

S tím také souvisela péče o starší členy rodu a novorozené děti, i když často příroda nedokázala zvládnout těžké pandemie, epidemie, poúrazová úmrtí a také války, které sebou nesly samozřejmě nejen hlad a smrt následkem hladu, ale i fatální nemoci. Archeologické výzkumy prokázaly, že již ve starém Sumeru fungovala medicína, neboť právě z této oblasti byl nalezen  lékařský předpis, vyrytý klínopisem do kamene, ale také postupy na vaření piva i jiných potravin.

 

 

Z dějin starého Egypta víme, že měli rozvinutou medicínu a že se zabývali i operacemi a spravováním zubů a že pravděpodobně docházelo i k eutanazii. Z biblických příběhů se zase dovídáme, že lidé museli znát kvasné procesy, protože odlišovali chléb kvašený a nekvašený a vůbec se lze právem domnívat, že byli závislí na úrodě pšenice, z které chléb produkovali. A že také produkovali víno a jiné nápoje, které se daly vyrábět jim známým postupem. Zkrátka, definice zdraví s sebou nese velké úsilí a strategii, aby byla naplněna po všech stránkách, o což lidé usilují a nemohou dostatečně zajistit.

Zdravý styl je také jedním z oborů dějin a lidské kultury

Lidé se oblékají podle svých podmínek. Jedním z nejdůležitějších podmínek ke stylu oblékání je podnebí, v kterém žijí. A to lidstvo přimělo k tomu, aby pěstovalo různé plodiny i živočichy, z kterých získávali základní materiál ke zhotovování šatstva. A kterého si i dnes velmi vážíme. Neboť bavlna, len, hedvábí, kožešiny, výrobky tkané z velbloudí srsti, ovčí rouno atd. které nás dokonale chrání před nepřízní podnebí a jsou dobrými izolátory. Pro lidi, kteří žijí v horkém podnebí je nebezpečné přehřátí, kterému se musí bránit a pro lidi v chladnějších až chladných oblastech je pak nebezpečné podchlazení. A lidé prostřednictvím obchodních styků i válečných stavů, přenášeli zvyklosti v životním stylu do svých kultur, všelijak je, podle svých potřeb a vkusu i podmínek modifikovali, a tak je mnoho věcí a výrobků i technologií vlastní celému lidstvu. A tak se i vytvářela kultura, které kromě duchovních vlivů také přinášela i materiální stránku, která byla i ovlivněna ve svém přijímání duchovním stavem lidí. Ale také využívání hlíny, kovů a rud i přírodních krystalů sloužilo lidem k naplňování jejich životního stylu. Z pramenů se dá zjistit, že zlato bylo první kov, který měli lidé k dispozici, ale posléze objevem metalurgických postupů mohli využívat i další prvek, a to bylo železo i bronz. Kromě toho, že vyvíjeli zbraně, používali znalosti k výrobě nádob a jiných pro ně potřebných výrobků.

Z tohoto velmi stručného přehledu, který můžeme stále detailně doplňovat z literatury, dějin, vědeckých poznatků, vidíme, že lidstvo definici, kterou jsme uvedli na začátku, stále naplňovalo a definice vznikla shrnutím činností lidské civilizace, která kráčela, v zájmu sebezáchovy, ať již z hlediska zdraví tak i z hlediska řešení sociálních vztahů, duchovních systémů až do uchování svého životního standardu.

Zajímavosti

Stará egyptská medicína

https://www.youtube.com/watch?v=9yP2YM8OmpY&playnext=1&list=PLA763DD3657172BF6&index=28

Starý Egypt - Mumifikace

https://www.youtube.com/watch?v=OwiYnzfLUwI

 

Ukázky starosumerských technologií

https://www.youtube.com/watch?v=2mHe211mLV0&feature=related

 

5000 let staré léčitelské praktiky - Ajurvéda

https://www.youtube.com/watch?v=QfcNOugLjyI

 

Další článek: Indie - Védy a Ajurvéda - 5 000 let stará nauka