Feldenkraisova metoda vč. videa

14.05.2011 02:16

 Feldenkraisova metoda

 

Metoda je pojmenována po Dr. Moshé Feldenkraisovi (1904-1984). Ten se po studiu fyziky, matematiky a strojního inženýrství na Sorboně v Paříži začal věnovat atomové fyzice a ve svém volném čase judu. Byl jedním z prvních Evropanů, který získal černý pás. Během druhé světové války působil v Anglii u ministerstva námořnictví, kde pomáhal vyvíjet sonar pro vyhledávání ponorek. Po automobilové nehodě, která mu zhoršila jeho staré zranění kolena, mu lékaři oznámili, že bez operace přestane chodit. Současně mu dávali pouze padesátiprocentní záruku, že operace bude úspěšná. Rozhodl se operaci odmítnout a začal sám studovat všechny dostupné léčebné metody a poznatky o zdraví - anatomii a fyziologii, neurofyziologii, pohybovou terapii, psychoterapii a duchovní učení, jógu, akupunkturu a hypnózu. Opět se naučil chodit a i bez operace mohl pokračovat ve cvičení juda. Během mnoha měsíců opatrného cvičení a pozorování objevil základ své metody. Po vyléčení svého kolegy, který trpěl chronickými bolestmi zad, si uvědomil, že tento postup může pomáhat všem lidem.

Použití metody

Feldenkraisova metoda je již několik desetiletí praktikována po celém západním světě a zaměřuje se na rozvíjení všech důležitých životních funkcí, tělesných i duševních. Jedná se o originální cvičení, které vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Tato metoda pomáhá lidem zmírňovat chronické i občasné bolesti zad a ostatní svalové potíže. Lidé s neurologickými potížemi (jako je např. mrtvice, mozková obrna nebo roztroušená skleróza) díky těmto cvičením učí své tělo snadnějšímu a zdravějšímu fungování. Tuto metodu však používají i umělci či sportovci ke zlepšování svých dovedností. Stále více lékařů, chiropraktiků a fyzioterapeutů považuje tuto metodu za přínosný doplněk tradičních léčebných metod.


Jak zkvalitnit pohyb
 

Feldenkraisova metoda je učení promyšleného zkvalitňování pohybu člověka. Jednotlivými cviky nebo přímo ucelenými lekcemi se člověk naučí pohybovat volněji a lehčeji celou páteří a je schopen zmírnit a často dokonce odstranit bolest a strnulost i v ostatních částech těla. Při cvičení je důraz kladen na plné soustředění a vnímání celého těla. Smyslem cvičení je samotné učení a vnímání pohybu. Člověk se učí vnímat, jak se pohybuje, kde vydává příliš mnoho zbytečné energie na udržení nepřirozených poloh, a učí se uvolňovat nadměrné napětí v těle a zažít jiné nenaučené varianty jinak běžných automatických pohybů. Z pohledu fyzioterapie lze často u cvičících lidí pozorovat dosti rychlé viditelné kladné změny v pohybových projevech a eventuální ústup bolesti. Protože v lidském těle jsou fyzické a psychické stránky člověka provázány a úzce spolu souvisí, dochází také současně k pozitivním změnám i u duševních pochodů. Předností této metody je její jednoduchost, kdy pacient je plně aktivní a sám poznává, které lekce nebo pohyby mu přináší úlevu. Nenáročnost cviků umožňuje provádění jednotlivých pohybů i samostatně doma. Cvičení není pro svoji nenáročnost limitováno věkem a je možno cvičit i ve větších skupinách.
 

www.youtube.com/watch?v=7WUGS-6Omsw