Holistický životní styl

08.05.2011 09:54

Cestou holistické medicíny

Desatero holistické medicíny


Takže na úvod Vám předkládám Desatero holistické medicíny. Dobře si ho prostudujte, protože jedině, když si uvědomíte její zákonitosti, budete moci používat i její téměř zázračné metody. Proč jsou zázračné? Je to jiný způsob nahlížení na zdraví a na nemoc, než je tomu u oficiální medicíny....
Holistická medicína, jak to vidíme


Jak to vidíme Naše chápání zdraví je omezené. Spíše se díváme na nemoc jako na fenomén těla, který je odpojedný od duševní a duchovní činnosti. Naše doba a kultura klade predevším důraz na kulturu těla, ale již, bohužel, méně již na kulturu ducha. Naši lékaři se řídí vědou, a tak...
Co děláme špatně ? - Přístup jednoty mysli a těla jako celku


Fysický, citový, i duševní stav vzájemně souvisí a je vzájemně propojený a závislý. To my víme. Fyzické tělo může být připravené, ale nevyřešené pocity mohou často zabránit úspěšnému léčení. Smysl života vám uniká. A pak se cítíte osamělí a opuštění, jste úzkostní,...
Na příčíny našeho onemocnění se nehledí


Ale co bylo příčinou těchto obtíží často lékař nezjišťuje. (pokud pochopí účast psychiky na Vašich problémech, pošle Vás lékař k psychiatrovi, to je tak vše, na více ostatně nemá ani čas). Porozumění Vašim pocitům a myšlenkám může být chybějící klíč. Uvědoměním si těc...
Celotělostní globální přístup zahrnuje ii duchovní uvažování


Pro ty kdo přijmou paradigma "mysl, tělo, duch" jako vzor, existuje mnoho způsobů, jak zahrnovat znalost "nestárnoucích moudrostních technik" do svého života. Vaše duchovní orientace nebo náboženská tradice, Vaše víra a principy musí být začleněny do Vašeho zdravotní plánu. Pro ty ,...
"Jaký je rozdíl mezi holistickým vyšetřováním a laboratorními nebo lékařskými testy?"


Obě metody pracují s odlišnými parametry a získávají jiná data. Tradiční testy se zaměřují na situaci, stav biologických funkcí, stav specifických orgánů nebo stav anatomického systému- vyšetřují fysikální a chemické parametry a aktuálně dokumentují VÝSLEDEK proces...
Holistický životní styl, jeho potřeby a východiska

 

Holistický životní styl nás vede k tomu, abychom si byli více vědomi sama sebe.Vede nás k tomu, abychom si více uvědomovali potřeby naší planety a abychom žili v míru. Musíme si uvědomit, že nemáme nějakou jinou alternativní planetu a tak musíme upřednostňova...