Především je nutno říci, že jejich společným znakem je schopnost nespecifickým způsobem stimulovat obranné síly organismu a zlepšovat odolnost k zátěžím různého druhu. Tím pomáhají organismu přizpůsobovat se lépe a rychleji změněným podmínkám a případné stresové zátěži, vznikajícím v důsledku zvýšených nároků na psychický nebo fyzický výkon, v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, při překonávání potíží, kterým se dostalo pojmenování "civilizační faktory".

Jako prevence

Vyznačují se poměrně univerzálním preventivním účinkem, především u relativně zdravých, avšak vyčerpaných jedinců nebo u osob vystavených nepříznivému působení prostředí. Výkonnost organizmu se díky nim zvyšuje, aniž by se do těla vnášely cizorodé látky, a aniž by docházelo k vyčerpávání životních rezerv. Rezervy organismu jsou efektivněji využívány, zvyšuje se biosyntéza bílkovin a nukleových kyselin. Mají také tu vynikající vlastnost, že zlepšují celkovou kondici organizmu, zlepšují stav nervové soustavy, buněk, tkání, urychlují a posilují metabolismus, asimilaci a látkovou výměnu vůbec. Také urychlují léčebné a regenerační procesy, zpomalují degenerativní pochody v organismu a tedy i procesy stárnutí. Působí proti opotřebení organismu, orgánů, tkání a buněk, příznivě ovlivňují více funkcí současně, vyrovnávají patologické výkyvy hodnot těchto funkcí a obsahu některých látek v organismu, případně pomáhají tyto funkce zlepšit. Adaptogeny také působí proti zánětům. Jako biogenní stimulátory působí stimulačně nejen na fyzickou, ale také na duševní oblast. Proto se pro ně často používá název rostlinné harmonizátory.

Vliv na organismus

O celé řadě významných adaptogenů se ví, že se jejich účinnost nesnižuje ani při dlouhodobém podávání a nejsou tedy návykové. Poměrně časté také je, že nemusejí vyvolávat tonizující nebo stimulační účinky u zcela zdravých lidí. Jejich vliv se projeví především u oslabených nebo nemocných jedinců. Adaptogeny také mohou zesílit tvorbu interferonu, který je významným faktorem imunity a mimo jiné zpomaluje nádorové bujení.

Nejznámější adaptogeny

K nejznámějším adaptogenům patří ROZCHODNICE RŮŽOVÁ (Rhodiola rosea, "zlatý kořen", "růžový kořen"), ŽEN-ŠEN (Panax ginseng všehoj azijský), ELEUTEROKOK OSTNITÝ ("čertův kořen", Eleutherococcus senticosus Maxim.), KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ (Schizandra chinensis Turcz.), ARÁLIE MANDŽUSKÁ (s. prodara mandžuská, Aralia mandshurica R. et M.), LEUZEA SAFLOROVÁ (parcha světlicová, MARALÍ KOŘEN, Rhaponticum carthamoides /Wildd./Iljin), Rudbekie nachová (třapatka purpurová, třapatka nachová, Echinacea purpurea), TŘAPATKA ÚZKOLISTÁ (Rudbeckia angustifolia L.), GUARANA (Paullinia cupana), NADUŤ MADAGASKARSKÁ (kalancha, kalanchoe, Bryophyllum daigremontianum), ALOE (Aloe ferox Mill., Aloe plicatilis, Aloe vera), u nás běžně pěstovaná ALOE STROMKOVITÁ Aloe arborescens Mill.), Rehmania glutinosa, Pachyma hoelen, SARZAPARILOVÝ KOŘEN z druhů rodu Smilax, DŘEVO Z GUAJAKOVÉHO STROMU, ŠIŠÁK BAJKALSKÝ Scutellaria baicalensis Georgi).

Podle účinku je teoreticky možné rozdělit harmonizátory přibližně takto:

ADAPTOGENY V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU

Jsou přírodní harmonizátory příznivě ovlivňující především adaptaci organismu na stres, což má nejen léčebný  ale především preventivní význam. Zařadit sem můžeme například žen-šen, eleuterokok a leuzeu.  Tyto účinky u nich převažují nad biostimulačními a imunomodulačními.

PŘÍRODNÍ BIOSTIMULÁTORY V UŽŠÍM SLOVA SMYSLU

Jsou rostlinné drogy, které v nepříznivých podmínkách významně zvyšují ve svých tkáních obsah látek harmonizujících a stimulujících činnost nejrůznějších tělesných, psychických, orgánových a buněčných funkcí. Patří sem například různé druhy rodu Aloe, naduť, netřesk střešní (Sempervivum tectorum L.), rozchodník velký , synonymum rozchodníkovec žlutokvětý (Hylotelephinum maximum/L./Holub).

Z mých poznámek, pořízených ze zdrojů literatury indické, americké, české a ruské o alternativní medicíně