Arctium lappa Lopuch větší

 Burdock

Arctium lappa
MEDICINAL: Burdock Root is used to treat skin diseases, boils, fevers, inflammations, hepatitis, swollen glands, some cancers, and fluid retention. It is an excellent blood purifier. A tea made of the leaves of Burdock is also used for indigestion. Very useful for building the systems of young women. Helps clear persistent teenage acne if taken for three to four weeks. Used with dandelion root for a very effective liver cleanser and stimulator.

RELIGIOUS: Used to ward off all sorts of negativity, making it invaluable for protective amulets and sachets. Add to potpourri in the house.

Léčivé: kořen lopuchu se používá k léčbě kožních onemocnění, vředy, horečky, záněty,hepatitida, oteklé stožár, některé jsou rakovina, uchovávání a tekutin. Je to vynikajícívlastnosti, jejichž ruce tam čistička. čaj z listů Lopuch ho používal i pro trávení. Velmiužitečné pro budování systémů mladých a žen. Nápověda Vymazat přetrvávajícídospívání akné kdyby se použil na tři  čtyři týdny. Používá se s kořen pampelišky zavelmi čistící efektivně žít a podnítili.
Náboženské: Používá se k odvrácení všichni spoustu negativity, což je neocenitelné proochranné sáčků a šarm. Přidat do potpourri v domě.