Bažanka vytrvalá

 

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)

 

Vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae) vysoká 15-30(-40) cm. Má dlouze plazivé oddenky, jejichž pomocí se šíří častěji než semeny, takže se na lokalitě vyskytuje obvykle ve skupinách, někdy může tvořit až souvislé porosty; lodyha je přímá, nevětvená; krátce řapíkaté vstřícné vejčitě kopinaté listy jsou nahloučeny v horní třetině lodyhy; nevýrazné zelené květy vyrůstají v paždí horních listů – samčí (na snímku) v klubíčkách uspořádaných v řídkém prodlouženém klasu, samičí pouze v jediném 1-3květém stopkatém klubíčku; plody jsou štětinaté tobolky, při jejichž praskání se semena rozletují do okolí podobně jako u známé netýkavky. Kvete od přelomu března a dubna do května. Roste ve stinných a humózních vlhčích listnatých a smíšených lesích různých typů od lužních lesů přes bučiny a jedlobučiny po dubohabřiny, hojná je i v suťových lesích, může se vyskytnout i na kamenitých křovinatých mezích; u nás se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do hor s výjimkou nejvyšších poloh. Je jedovatá, otrava se projevuje celkovou slabostí, nevolností a průjmem, někdy krvavým, nekončívá však smrtí; v lidové medicíně se používala jako léčivka s projímavým a močopudným účinkem, zevně na špatně se hojící rány a spáleniny, pro její jedovatost se však její používání nedoporučuje, a už vůbec ne dlouhodobé!