Bedrník obecný

 Bedrník obecný je bylina vytrvalá, náležející do čeledi miříkovitých -Apiaceae. V zemi má tlustý, vřetenovitý kořen, barvy světle hnědé, který silně aromaticky páchne a má ostrou, peprnou chuť. Z kořene vyrůstá lodyha, vysoká asi půl metru. Tato lodyha je málo rozvětvena, na povrchu je jemně rýhována, kolínkovitá a obyčejně hustě pýřitá. Listy má bedrník jednoduše zpeřené, pochvovité. Dolní listy mají lístky přiokrouhlé, stříhané pilovité až peřenodílné. Dolní listy mají lístky dvojklanné nebo trojklanné s čárkovitými nebo kopinatými úkrojky. Horní listy mají veliké pochvy, ale zakrnělou, někdy i scházející čepel. Kvete od července do září. Květy jsou bílé nebo narůžovělé a jsou sestaveny v složitém okolíku, jenž má 10 až 20 paprsků. Okolíčky, posazené na jednotlivých paprscích, mají 8 až 18 stopek. Obal i obalíčky scházejí. Koruna má pět opakvejčitých lupínků s dlouhými špičkami, které jsou dovnitř zahnuty. Tyčinek je také pět. Jejich nitky jsou delší než korunní lupínky. Podkvětý semeník je zakončen dvěma bliznami. Plodem je kulatá, lehce vejčitá, lysá dvojnažka, která na hřbetě každé své části má tři žebra. Při této příležitosti popíšeme také bedrník větší - (Pimpinella major L.) Bedrník obecný i bedrník větší se liší od sebe jen svým vzhledem, účinné látky a upotřebení u obou je shodné. Bedrník větší dorůstá výšky skoro jednoho metru. Má kořen značně větší než bedrník obecný. Jeho lodyha je mnohem rozvětvenější. Listy má lichozpeřené, jejich lístky jsou široce kopinaté, s okraji jemně pilovitými. Okolíky mají méně paprsků, jinak se liší od květů bedrníku obecného jen tím, že jsou větší.