Chaparral - bioty Kalifornie

 Chaparral je biot střední a Jižbí Kalifornie, tvoří křoviny a vřesoviště, které podléhají často požárům. Do biotu Chaparral patří: