Co je to čchi?

Co je to čchi?

Co je to čchi?

Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír.

Existují tři hlavní typy čchi.

Nebesa (obloha nebo vesmír) mají NEBESKOU ČCHI
(tchien-čchi), která je tvořena silami, které
nebeská tělesa uplatňují vůči zemi; takové jako sluneční svit, měsíční svit a měsíční přílivové jevy.

Země má ZEMSKOU ČCHI
(tičchi), která absorbuje Nebeskou čchi a je jí ovlivňována.

Lidstvo má lidskou čchi (žen-čchi), která je ovlivňována ostatními dvěmi.

Číňané zkoumali podnebí, počasí a přírodní pohromy na principu Čchi

NEBESKÁ ČCHI Za starých časů Číňané věřili, že je to Nebeská čchi, která kontroluje
počasí, podnebí a přírodní pohromy. Když tato čchi nebo energetické pole ztratí svoji rovnováhu,
snaží se sama vyrovnat. Pak musí vítr vát, déšť padat, dokonce se vyskytnou tornáda a hurikány,
aby Nebeská čchi dosáhla nové energetické rovnováhy. Nebeská čchi také ovlivňuje lidskou čchi a
věštění a astrologie jsou pokusy toto vysvětlit.
ZEMSKÁ ČCHI Pod Nebeskou čchi je Zemská čchi. Je ovlivněna a kontrolována nebeskou
čchi. Například, příliš mnoho deště způsobí, že se řeka rozvodní nebo změní svoji dráhu. Bez deště
umírají rostliny. Číňané věří, že Zemská čchi je tvořena čárami a vzory energie, stejně tak, jako
zemské magnetické pole a žár ukrytý v nitru země. Tyto energie se musí také vyrovnávat, jinak se
vyskytnou pohromy jako je zemětřesení.

Když je čchi země vyrovnána, rostliny budou růst a živočichové budou prospívat. Také každá jednotlivá osoba, živočich a rostlina má své vlastní pole
čchi, které se vždy snaží vyrovnat. Když jakýkoliv individuální život ztratí svoji rovnováhu,
onemocní, zemře a rozloží se.

 

CVIČENÍ ČCHI-KUNGU

Je nutné pochopit, že všechny přírodní věci, včetně člověka, vyvíjejí
se v přírodních cyklech Nebeské čchi a Zemské čchi a jsou jimi ovlivněny. Poněvadž jsme částí této
přírody (Tao), musíte pochopit Nebeskou čchi a Zemskou čchi. Pak budete schopen dát se do
pořádku, bude-li potřeba, přizpůsobit se snadněji přírodnímu cyklu, a naučíte se, jak se chránit před
negativními vlivy přírody. Toto je hlavní cíl cvičení čchi-kungu.

 

PROČ ŽÍT V HARMONII

Z toho můžete vidět, že máte-li prožít dlouhý a zdravý život, prvním
pravidlem je žít v harmonii s cykly přírody a varovat se a chránit před negativními vlivy.
I-ŤING Číňané zkoumali přírodu po tisíce let. Některé z informací o vzorech a cyklech přírody
byly zaznamenány v knihách, jednou z nich je I-ŤING (Kniha proměn). Tato kniha podává
průměrné osobě formule k vysledování, kdy se změní sezóna, kdy bude sněžit, kdy by měl farmář
orat nebo sklízet. Nezapomínejme, že příroda se vždy opakuje. Jestliže bedlivě pozorujeme, budeme
schopni vidět mnoho z těchto rutinních vzorů a cyklů způsobených znovu vyvažováním polí čchi.
ČCHI-KUNG Po tisíce let Číňané zkoumali vzájemné vztahy všech věcí v přírodě, zvláště s
ohledem na lidské bytosti. Z této zkušenosti stvořili různá cvičení čchi-kungu, aby napomohli
přivést oběh tělesné čchi do harmonie s přírodními cykly. Číňané také objevili, že skrze čchi-kung
jsou schopni posilovat svůj oběh čchi a zpomalovat degeneraci těla, získat nejen zdraví, ale také
delší život. Uvědomění si, že takové věci byly možné, velmi povzbuzuje nový výzkum.

 

KUNG-FU

Tedy shrnuto, čchi je energie a nachází se v nebi, v zemi a v každé žijící věci.
Všechny z těchto různých typů energie na sebe vzájemně působí a mohou se v každý měnit. V Číně
je slovo „kung" často používáno místo „kung-fu", což znamená energii a čas. Každé studium nebo
trénink, který vyžaduje mnoho energie a času k naučení nebo k dosažení, je nazýván kung-fu. Název
může být použit k označení jakékoliv zvláštní schopnosti nebo studia, pokud vyžaduje čas, energii
nebo trpělivost. Proto správnou definicí čchi-kungu je jakékoliv cvičení nebo studium zabývající se
čchi, které zabírá dlouhý čas a mnoho úsilí.

 

ČCHI-KUNG

Čchi existuje ve všem, od největšího k nejmenšímu. Protože čchi existuje
ve všem, od největšího k nejmenšímu. Protože je rozsah čchi tak nesmírný, Číňané jej rozdělili do
tří kategorií, paralelních ke Třem Silám (San cchaj) - Nebe, Země a Člověka. Obecně řečeno,
Nebeská čchi je největší a nejsilnější. Tato Nebeská čchi obsahuje v sobě Zemskou čchi a uvnitř
Nebeské a Zemské čchi žije člověk se svojí vlastní čchi. Můžete vidět, že Lidská čchi je částí
Nebeské čchi a Zemské čchi. Avšak, protože lidské bytosti, které zkoumají čchi se hlavně zajímají o
lidskou čchi, název čchi-kung se obvykle používá ve vztahu pouze k tréninku čchi pro lidi.
Výzkum čchi-kungu by měl ideálně obsahovat Nebeskou čchi, Zemskou čchi a Lidskou čchi.
Pochopení Nebeské čchi je velmi obtížné, avšak bylo tomu tak zvláště za starých časů, kdy se věda
právě vyvíjela.

PĚT PRVKŮ A DESET RODŮ, NEBESKÉ KMENY (RODY)

Hlavní pravidla a principy vztahující se k Nebeské čchi mohou být nalezeny v takových knihách jako PĚT PRVKŮ A DESET
RODŮ, NEBESKÉ KMENY (RODY) a I-TlNG. A dalších jako jsou Nahrazení pokrmů příjmem
čchi (Čchu-ku š'- čchi), Metody pěstování života (Jang-šeng-fang) a Spis o použití moxy a působeni
na jedenáct jinových a jangových drah (Jin-jang š'-i maj ťiou-ťing)]. Mnoho lidí se stalo zběhlými
ve studiu Zemské čchi Jsou nazýváni ti-li-f (učitelé geomantie) nebo feng-šuej-š (učitelé větru a
vody). Tito odborníci používají akumulovanou soustavu GEOMANTICKÉ ZNALOSTÍ a I-
ŤING, aby pomohli lidem učinit důležitá rozhodnutí, taková jako, kde a jak postavit dům nebo
dokonce, kde umístit hrob. Toto povolání je v Číně stále docela běžné. Čínský národ věří že Lidská
čchi je ovlivňována a kontrolována Nebeskou čchi a Zemskou čchi a že tyto ve skutečnosti
předurčují jejich osud. Někteří lidé se specializuji na vysvětlování těchto spojení; jsou nazývání
suan-mingš´ (učitelé vypočítávající život), neboli věštci osudu.

 

HLAVNÍ VÝZKUM ČCHI-KUNGU SE ZAMĚŘIL NA LIDSKOU Č CHI

 

Protože čchi jezdrojem života, jestliže pochopíte, jak čchi funguje a budete vědět, jak ji správně ovlivnit, budete
schopni žít dlouhý a zdravý život. Bylo zkoumáno mnoho různých aspektů lidské čchi, včetně
akupunktury, akupresury, masáže, bylinné léčby, meditace a cvičení čchi-kungu. Použití
akupunktury, akupresury, masáže a bylinné léčby k upravení proudění lidské čchi se stalo kořenem
čínské lékařské vědy. Meditace a pohybová cvičení čchi-kungu jsou čínským lidem široce
používána ke zlepšení zdraví nebo dokonce k léčení určitých nemocí. Meditace a cvičení čchi-
kungu zastávají dodatečnou úlohu, která je využívána taoisty a buddhisty při jejich duchovním
usilování o osvícení a buddhovství. Můžete vidět, že studium jakéhokoliv aspektu čchi by mělo být
nazýváno čchi-kungem. Protože tento název je dnes obvykle používán pouze ve vztahu ke kultivaci
lidské čchi, abychom zabránili zmatení, budeme jej používat pouze v tomto užším smyslu.

 

Historie  ČCHI-KUNG

Historie čínského čchi-kungu může být zhruba rozdělena do
čtyř období. Víme málo o prvním období, o kterém se má za to, že začalo někdy před r. 1122 př.Kr.,
když byl sepsán I-ŤING (Kniha proměn), a trvalo až do dynastie Chan (206 př.Kr.), kdy by) z Indie
importován buddhismus a jeho meditační metody. Tato infúze přenesla meditaci a cvičení čchi
kungu do druhého období, náboženského údobí čchi-kungu.

 

NÁBOŽENSKÝ ČCHI-KUNG

Toto období končilo až za dynastie Liang (502-557 př. Kr.), kdy
bylo objeveno, že čchi-kung může být používán pro bojové účely. Toto byl začátek třetí periody,
období bojového čchi-kungu. Mnoho rozdílných stylů bojového čchi-kungu bylo stvořeno a
založeno na teoriích a principech buddhistického a taoistického čchi-kungu. Toto období skončilo
až svržením dynastie Čchin v r. 1911 př. Kr., když začalo nové období, ve kterém je čínský čchi-
kung smíchán s praxí „čchi-kungu" z Indie. Japonska a mnoha dalších zemí.