Echinacea purpurea

 Echinacea purpurea

 Echinacea purpurea

MEDICINAL: Echinacea, also known as Purple Coneflower, is a natural antibiotic and immune system stimulator, helping to build resistance to colds, flus, and infections. It increases the production of white blood cells, and improves the lymph glands. The tea from this herb should be used in all infections, and has been used in treating skin cancers and other cancers. Please note that if you suffer from any auto-immune disorder, you should use Echinacea, or any other immune stimulant herb, only under the guidance of a professional, such as a naturopathic doctor, TCM practitioner, etc.

RELIGIOUS: Echinacea is used as an offering to the spirits or gods and goddesses to strengthen a spell or ritual.

GROWING: Echinacea likes the prairies and other open, dry places. It adapts to most soils, in full sun, except wet ones. It grows over most of North America. It is a perennial, and reaches to about 2 feet tall. The root is used ground, and the leaves are used for teas.

 

Léčivé: Echinacea, známá také jako třapatka Purple, to z přirozené imunitní systém aantibiotika osten, pomoc, budovat odolnost vůči chladu, flus, a infekce. Je k výrobě Zvýšení bílých krvinek a zlepšuje žaludy mízních. čaje z této byliny by měly být použity ve všech infekcí, a který byl použit v léčbě AS rakoviny kůže a další rakoviny. Vezměte prosím na vědomí Stránky POKUD vám dost z jakékoliv auto-imunitní onemocnění, měli byste použít echinacea, nebo vyjmuty z jakékoli další podnět do trávy, jen pod vedenímprofesionální, jako kůň lékaře přírodně, TCM lékaře, atd..

Náboženské: Echinacea se používá jako oběť lihoviny nebo bohů a bohyň, aby posílily zpravopisu nebo rituály.
Pěstování: Echinacea má rád Prairie a jiné práce, těší se suchým. Je třeba adaptér na slunci, v plném slunci, s výjimkou těch mokré. Roste na většinu Severní Ameriky. Je tovytrvalá, a dosáhnout na asi 2 metry vysoký. kořen se používá Ground, a listy se používajípro ukázku.