HLOH OBECNÝ (CRATAEGUS OXYACANTHA)

 HLOH OBECNÝ (CRATAEGUS OXYACANTHA)

 HLOH OBECNÝ (CRATAEGUS OXYACANTHA)

Hloh obecný je pravděpodobně nejlepší kardiotonikum na světě. Rozšiřuje periferní krevní cévy, zvyšuje metabolismus srdečních svalů, rozšiřuje koronární cévy a zlepšuje zásobování srdce krví. Některé výzkumy tvrdí, že také pomáhá stabilizovat srdeční aktivitu odstraněním tachykardií a ostatních arytmií. Má hypotenzní a anabolické účinky. Ve srovnání s digitalisem je mnohem bezpečnější při léčebném použití a mírnější v působení. Užívání hlohu má vliv na normalizaci krevního tlaku. U hlohu byly pozorovány protikřečové a sedativní vlastnosti společně se stimulující aktivitou, ačkoli nebyly předmětem mnoha experimentálních výzkumů. Také byly pozorovány mírné antiarteriosklerotické vlastnosti hlohu.

Hloh působí periferní vasodilataci, velmi mírnou dilataci koronárních cév, zvýšením enzymového metabolismu v srdečním svalu a zvýšeným využitím kyslíku v srdci.

Známý evropský expert ve výzkumu hlohu R. F. Weiss se zabýval shrnutím léčebných schopností hlohu. Tvrdí, že výrobky z hlohu jsou charakterizovány třemi základními léčebnými vlastnostmi, které doplňují jedna druhou:

(1) Zvyšují koronární zásobování krví, které vede ke snížení anginózních záchvatů a k obecnému snížení subjektivních potíží.

(2) Zlepšují metabolické procesy v myokardu, což má za následek zlepšení funkční srdeční aktivity.

(3) Odstraňují některé typy poruch srdečního rytmu.

U pacientů s perfúzními poruchami koronárních tepen, které jsou způsobeny hlavně koronární sklerózou, hloh znatelně snižoval spotřebu kyslíku během námahy. U 40 z 52 pacientů vyvolává intravenózní aplikace výtažků z hlohu po průměrnou dobu 13,4 dne znatelné snížení ischemických reakcí při zátěžovém EKG. U pacientů se standardní léčbou je zlepšení vidět jenom u 25 % případů.

Jiná studie zkoumala pacienty s primárními srdečními vadami. Intravenózně podávané hlohové extrakty vedly k rychlému zlepšení skoro u všech případů (hodnoceno podle zvýšení mechanické výkonnosti srdečního svalu). U pacientů se sekundárními srdečními nemocemi nebyl účinek tak výrazný (měřeno počtem zlepšených případů), ale stejně je vidět znatelný kladný vliv v těch případech, kdy zabral. Rostlina také pomáhá pacientům, u kterých je srdeční onemocnění zaviněno hepatitidou nebo jinou jaterní chorobou. Závěry dosažené v těchto pracích mají jednoznačný výsledek - pozitivní inotropní působení. Podobné nálezy jsou popsány i různými dalšími autory.

Nedávno bylo dosaženo výborných výsledků u široké škály koronárních problémů pomocí speciálně vypracované a přesně kontrolované procedury. Látka, která byla použita, je německý lék s názvem Corguttin, který se skládá z hlohu, konvalinky vonné(Convallaria majalis), prvosenky (Primula officinalis) a kozlíku lékařského (Valeriana officinalis}. Tento produkt se osvědčil jako vysoce účinný při rutinní, denní péči o pacienty s lehkými srdečními obtížemi.

HLOH PŮSOBÍ VASODILATAČNĚ

U psů a morčat má hloh výrazně dlouhodobou schopnost rozšiřovat cévy a schopnost snižovat periferní odpor krevních cév. Výtažek se vstřikuje přímo do koronárních artérií. Ne náhodou zapůsobil na objem srdečního krevního průtoku, ale stále vykazoval i snížení periferního odporu. Krevní zásobování centrálního nervového systému ovlivňuje stejným způsobem jako koronární tepny. Odpor pro krevní průtok se snížil, naproti tomu se zvýšil objem krve protékající krkavicí.

Hloh úspěšně ruší experimentálně navozené blokády anaerobních glykosidů, tedy nemoci, která je typickým příkladem některých forem srdečních onemocnění způsobených nedostatkem enzymů.

U pacientů s chronickou srdeční nedostačivostí hloh urychluje srdeční tep. Zvyšuje koronární průtok krve zvýšením výkonu a přímým působením na hladké svaly cév. Toto působení neovlivňuje tepenný ani žilní krevní tlak ani EKG a nezjistilo se žádné poškození plic.

HLOH JE HYPOTENZNÍ

Složka hlohového extraktu obsahující flavonové polymery má u myší nízkou toxicitu, u koček způsobuje značnou hypotenzní aktivitu a u králíků měla silné a dlouhodobé kardiotonické působení a detoxikační vlastnosti. Oligomerické procyanidiny izolované z extraktu hlohu snižovaly krevní tlak u koček, u myší snižovaly agresivitu a tělesnou teplotu a prodlužovaly hexobarbitalovou narkózu.