Kapraď samec

spidiaceae (Kapradinovité

Dryopteris filix-mas (Kapraď samec)

Kapraď samec je vytrvalá rostlina s krátkým tlustým oddenkem, který je hustě porostlý listy, jejichž řapíky jsou pokryty plevami. Roste dost hojně ve vlhčích a stinných lesích. Kdysi se sbírala podzemní část (Radix filicis maris). Látky, které obsahuje, jsou pro živočichy a člověka většinou jedovaté a nebezpečné, proto se kapraď samec jako léčivka již příliš neužívá.

Drogu tvoří oddenek s přisedlými listovými základy. V mezibuněčných prostorách oddenku jsou sekreční žlázky. Obsahové látky jsou deriváty floroglucinu a kyseliny máselné, například filicin, aspidinol nebo albaaspidin.

Kapraď samec obsahuje svalový jed! Nejdůležitější obsahovou látkou drogy je filicin. Ten právě je je účinným svalovým jedem, způsobujícím ochrnutí svalstva. To byl důvod, proč se dříve droga používala k odstraňování tasemnic, jimž ochrnulo příchytné svalstvo, neudržely se proto na stěně střeva a byly pomocí projímadla vyloučeny.

Pozor na filicin Jistě, že existují účinné léky k odstraňování tasemnic a proto není třeba tuto, jinak podivuhodnou rostlinu vyhledávat pro léčení. Filicin totiž působí místně dráždivě, po vstřebání pak ovlivňuje činnost srdce, ledvin, očí i centrální nervové soustavy. Otrava pak může končit oslepnutím i smrtí. Smrtelná dávka je asi 6 g.