Klanopraška

Klanopraška

 Asijská bylina klanopraška se stává na západě stále populárnější. Předchází ji stoletá tradice užívání na východě, zvláště v Číně a Japonsku. Čínské jméno pro klanoprašku znamená ovoce pěti chutí či vůní (Wu = pět, wei = vůně, chuť, tzu = semeno, rostlina nebo ovoce), odpovídá různým chutím, které se vyskytují v jednotlivých částech rostliny. Pokožka nebo slupka a dřeň jsou sladké a kyselé, jádro je ostré a hořké a celek má slanou chuť. Jestliže tohle je pět hlavních chutí čínské medicíny, pak filosofie se dívá na klanoprašku jako na kvintesenci pěti elementárních energií. Hlavní chutě klanoprašky jsou kyselá a sladká. Tato rostlina proto nachází uplatnění ve dvou složkách léčby - jin  (ženské, negativní) a jang (mužské, pozitivní).

Následující seznam chorob a obtíží, kdy organismus reaguje na podávání klanoprašky, dokládá široké možnosti použití této rostliny:

napětí krku a ramen

zkrášlení pleti a ochrana proti

slunci a větru

rozvoj základní životní energie

lehké sedativum

analgetikum

podporuje trávení

proti kašli

expektorant (pro odkašlání)

podporuje krevní oběh

plicní choroby

tonikum

uklidňuje vztek

svíravé účinky jako adstringens

normalizuje krevní tlak

plicní tuberkulóza

noční pocení

 

 

IMUNITNÍ SYSTÉM

časté močení v důsledku ledvinové nedostatečnosti

astmatický kašel

průjem u novorozenců a těhotných žen a úplavice u dětí

kapavka

neurastenie

nervové tonikum

v malých dávkách stimuluje, ve

velkých dávkách má depresivní a tlumící účinky

regulátor kardiovaskulárního systému

kopřivka

alergické dermatitidy

únava

mentální stimulant

arterioskleróza

nedostatečnost ledvin, sleziny a plic

noční poluce

spermatorrhea

leukorrhea

nadměrné pocení

pocení v důsledku oslabeného

noční pocení v důsledku oslabeného jiň

zapomnětlivost

nespavost

uklidňující prostředek

premenstruační syndrom

stimuluje imunitní systém

radioprotektivní

 

Moderní výzkumy se provádějí za účelem potvrzení mnoha výše uvedených užití, ostatní je třeba teprve prozkoumat. I když ještě zcela nerozumíme farmakologii této rostliny, přece jen tu existují společné nitky podtrhující její akční mechanismus, jak uvádíme

dále. Svět objevuje, že klanopraška pravděpodobně obsahuje látky, které odpovídají kritériím pro tonika. Znamená to tedy, že bylina reguluje určité fyziologické procesy nebo tělní funkce takovým způsobem, že zvyšuje přirozenou nespecifickou odolnost organismu vůči vlivům stresorů. Např. zvířata krmená klanopraškou se při testech vytrvalostního plavání chovají zřetelně lépe než kontrolní jedinci. Klanopraška také reguluje žaludeční kyselost (v obou směrech - zvyšuje i snižuje koncentraci v závislosti na momentální potřebě těla). U lidí extrakt z klanoprašky zvyšuje svalovou vytrvalost. Navzdory výzkumům vedeným tímto směrem se schopnost klanoprašky usměrnit nespecifický stres jeví ve srovnání s druhy žen-šenu jako poměrně malá. Nicméně podle čínské medicíny existuje výrazné vzájemné ovlivňování mezi žen-šenem a klanopraškou.

 

Mnoho prací zkoumalo výraznou schopnost klanoprašky a jejích četných složek z třídy lignanů předcházet a léčit různé druhy jaterních nemocí. Tento aspekt se jeví jako hlavní okruh působení této rostliny. Všechny ostatní vlivy jsou pravděpodobně zprostředkovány působením jaterního tonika. V jedné práci se uvádí, že 102 pacientů s hepatitidou se úspěšně léčilo klanopraškou. Plných 76 % pacientů vykázalo kompletní uzdravení během necelého měsíce. Léčebný úspěch takového rozsahu slibuje silnou aktivitu rostliny. Lze ji srovnávat s extraktem z mléče zelinného. Výborných výsledků bylo dosaženo při použití lignanového komponentu klanoprašky na poškození jater vyvolané několika smrtelnými toxiny. Extrakt klanoprašky nejen zabraňuje poškození jater, ale léčí poškození jater zapříčiněné opakovaným podáváním toxinů. Mezi onemocnění, kterým buď zabraňuje, nebo je léčí, patří nekróza, tuková degenerace, zánětlivá infiltrace jaterní tkáně a hepatitida. Klanopraška je dobrý antioxidant, což znamená, že předchází poškození jater působením různých mechanismů, včetně prevence vzniku poškozených míst v jaterní tkáni způsobených škodlivými vedlejšími produkty odbourávání volných radikálů. Další lignan z klanoprašky zabraňuje otravě posílením schopnosti jater podporovat normální produkci žluči a její odtok. Dieta obsahující 5 % plodů klanoprašky se projevila jako účiná ve snižování toxicity vysoce karcinogenních a mutagenních látek. Klanopraška nejen ochraňuje játra, ale také podporuje normální jaterní funkce včetně produkce žluči, odbourávání toxinů a zvyšování průtoku krve. Uvedená působení klanoprašky na zažívání mohou být přímým důsledkem jejích vlivů na funkci jater.

Klanopraška lehce stimuluje centrální nervový systém. Zesiluje a zrychluje reflexy a zvyšuje pracovní výkonnost. Stimulační vlastnost je adaptogenní: čím víc člověk potřebuje, tím víc dostane, a když nepotřebuje, zůstává velmi málo. Tato vlastnost může mít vztah ke schopnosti klanoprašky kontrolovat vztek a agresi. Jedna studie uváděla zajímavé výsledky zkoumání vlivu extraktu z klanoprašky na neurastenii. Alkoholový extrakt užitý v 73 případech, jejichž příznaky zahrnovaly bolení hlavy, nespavost, závratě a bušení srdce, přinesl následující výsledky: 43 případů bylo vyléčeno a 13 se výrazně zlepšilo. 

Vypadá to, že klanopraška je v přírodě cholinergní přinejmenším podle výzkumů jejích vlivů na periferní nervový systém. Co zbývá prozkoumat, je to, zda se její cholinergní vlastnosti projevují také v centrálním nervovém systému. Pokud ano, pomohlo by to vysvětlit tvrzení o zlepšení poznávací funkce, které se dostavuje po užívání klanoprašky včetně zlepšení paměti.

Nakonec je třeba poznamenat, že klanopraška působí jako lapač volných radikálů a má antioxidační vlastnosti podobné jako mléč zelinný. Samotné toto působení je třeba započítat k neuvěřitelnému vlivu rostliny na játra a imunitní systém.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

V několika dosud známých klinických studiích se neobjevily žádné vedlejší účinky. Při perorálním užití se nevyskytuje žádná toxicita. Značné předávkování může vyvolat nepokoj, nespavost a dusnost.

U některých lidí s peptickými vředy způsobenými vysokou kyselostí je možné po podání klanoprašky zaznamenat zvýšení kyselosti, ačkoliv adaptogenní působení by tomu mělo předejít. Epileptici nebo jedinci s abnormálně zvýšeným vnitrolebním tlakem by se měli užívání klanoprašky v současné době vyvarovat.