Merlík všedobr

 

Chenopodium bonus-henricus - merlík všedobr

Rod Chenopodium zahrnuje přibližně 300 druhů, které rostou převážně v mírných pásmech.

Popis: Vytrvalá, celá jemně pomoučněná, 20 až 100 cm vysoká bylina. Lodyha vzpřímená nebo vystoupavá, nevětvená nebo jen málo, vícehranná, bez uzlin. Listy střídavé, řapíkaté, trojúhelníkovité, hrálovité nebo střelovité, na okraji zvlněné. Květy v hustých klubíčkách uspořádaných v klasovitá květenství vyrůstají na hlavním stonku i vedlejších větvích, převážně oboupohlavné, 3 až 5četné, velmi drobné, zelené. Kvete od května do září.

Stanoviště: Okolí lidských sídel, rumiště, návsi, podél zdí a cest, příkopy, smetiště, komposty, pole, na půdách výživných a dusíkatých.

Rozšíření: V ČR roztroušeně ve všech nadmořských výškách, nejvíce od pahorkatin výše. Původní zřejmě pouze v horských oblastech Balkánu, odkud se již v dávných dobách jako salátová zelenina rozšířil do téměř celé Evropy vyjma Pyrenejského poloostrova, severu Skotska, severní Skandinávie a části Ruska, zdomácněl i na severovýchodě Severní Ameriky.

Léčitelství: Sbírá se kořen (Radix boni-henrici) a to na jaře nebo na podzim nebo kvetoucí nať (Herba boni-henrici).

Droga obsahuje saponiny, slizy, třísloviny, organické kyseliny, flavonoidy, histamin aj., v listech jsou dále obsaženy vitamíny.

Nať působí slabě projímavě (ve formě čaje) a kromě toho podněcuje tvorbu mateřského mléka (i u dobytka), zevně pak působí protizánětlivě (např. na špatně se hojící rány). Kořene se užívá zejména zevně např. na podlitiny nebo ke změkčení a odlupování ložisek lupénky. Nať a listy je možné podávat i čerstvé, případně jako čaj nebo krátce (asi 2 minuty) vařený odvar.

Informace v tomto odstavci čerpány z: J. Janča, J.A.Zentrich: Herbář léčivých rostlin, díl 3.

Další užití: Mladé listy lze použít jako salát, chutnají prý nahořkle, dle mého jsou ale spíše bez chuti. Starší listy je možné vařit podobně jako špenát (merlík všedobr bývá také někdy označován jako planý špenát). Mladá květenství pak můžete zkusit připravit podobně jako chřest (např. podusit je).