Řeřišnice hořká

 

Cardamine amara (Řeřišnice hořká)

Vyskytuje se na lesních prameništích a v olšinách údolních luhů podél menších vodních toků, vzácněji v příkopech podél lesních cest či na náplavech. Roste na vlhkých, humózních, vodou sycených, bázemi a živinami bohatých půdách.

Řeřišnice hořká se u nás vyskytuje ve dvou poddruzích – jako nominátní řeřišnice hořká pravá (Cardamine amara amara) a vzácná řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara opizii). Obě, a zejména druhý poddruh, byly a stále jsou používány k přípravě salátů pro svůj obsah vitamínu C, který je na jaře pro zimou oslabený organismus velice důležitý, a glukosinolátů, které bylině poskytují příjemnou chuť. Dalším důvodem pro používání čerstvé natě je obsah dosud neznámých látek, jimž je v lidovém léčitelství připisován hladinu cukru snižující účinek. Tyto látky jsou dnes předmětem výzkumu.

Nominátní poddruh řeřišnice hořká pravá (Cardamine amara amara) se vyskytuje roztroušeně až dosti hojně a není ohrožená. Opačným případem je druhý poddruh, řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara opizii), která roste vzácně na nelesních prameništích v subalpínském stupni Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Řeřišnice hořká Opizova je kriticky ohrožena (C1) nadměrným sběrem, který je nadto často prováděn velmi bezohledně (tzn. včetně oddenků). Mnohé populace, ležící při turistických cestách, se ocitly na pokraji zániku.