Sibiřský ženšen

Sibiřský ženšen

 (PANAX QUINQUIFOLIUM, SIBIŘSKÝ ŽEN-ŠEN

(ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSIS)

 

Všechny důležitější druhy rostlin zahrnovaných pod název žen-šen mají podobný vliv na imunitní systém. Co platí pro jednu, platí stejně dobře i pro ostatní. Nicméně se nyní zaměříme na čínský žen-šen (Panax ginseng). Pojednání o sibiřském žen-šenu (Eleutherococcus senticosis) je uvedeno v oddílu o nervovém systému.

Působení žen-šenu na imunitní systém se obvykle popisuje v termínech, které pocházejí z Ruska. Hypotéza adaptogenů byla vyvinuta pro popis vlastností sibiřského žen-šenu. Je založena na kruhovém pojetí. Slouží ke sjednocení mnoha údajně protichůdných objevů o všech druzích žen-šenu. Například Panax ginseng působí hypotenzní i hypertenzní změny v organismu. Podobný efekt je vidět u krevního cukru. Jiné vlastnosti žen-šenu se uplatňují v nezdravém organismu, ale v normálním zdravém organismu se neprojeví.

Tyto objevy bezesporu nejsou nijak protichůdné, ale spíše napovídají, že hlavní princip působení žen-šenu spočívá v jeho Ionizujícím chování. Účelem je "znovunastolení" normálu a posílení nespecifické odolnosti organismu proti nemocem nebo jakékoli změně od "normálního" zdraví. Tím žen-šen zvyšuje schopnost člověka "adaptovat" se na změny okolí. Ačkoli Rusové prosazují termín "adaptogen", aby vytvořili trh speciálně pro sibiřský žen-šen, měl by se tento pojem vztahovat k jakékoli bylině nebo jakémukoli činiteli, který zvyšuje schopnost adaptace. Nyní se tento termín používá při zprávách o množství rostlin. Mnoho z nich se ale jen velmi vzdáleně chová způsobem připomínajícím žen-šen. Žen-šen ovlivňuje tělo velmi pozitivním směrem. Zdá se, že ovlivňuje centra kontrolující imunitu centrálního nervového systému, přímo i nepřímo adrenokortikoidními hormony, tonizováním, zvýšeným vylučováním nebo prostě znovunastolením rovnováhy. Parametry krve, včetně tlaku, hladiny glukózy, inzulínu a počtu bílých krvinek, jsou stabilizovány, to znamená snížení nebo zvýšení všech ukazatelů podle toho, jak je třeba, aby došlo k znovunastolení homeostázy v organismu. V případě potřeby se objeví analgetické, protihorečnaté a protizánětlivé vlivy. Žen-šen podle okolností buď krev ředí, nebo zvyšuje její srážlivost. Syntézy DNA, proteinů a lipidů jsou stimulovány, když buněčný mechanismus zpětné vazby signalizuje jejich nedostatek. Studie po celém světě ukazují, že žen-šen posiluje srdce, stimuluje regeneraci po operacích, zmírňuje infekční onemocnění a dalšími způsoby pomáhá lidem vypořádat se s vlivy fyziologických stresů.

Bylinkáři obvykle souhlasí s tím, že imunostimulační vliv žen-šenu je výsledkem chemických skupin rostliny. Víme, že žen-šenové frakce Rb 1 a Rg 1 mají Velký vliv na aktivitu, a víme, že tyto frakce musí být současně v určitém poměru (Rg 1/Rb 1 musí být více než 0,5). Nevíme ale, jak důležité jsou ostatní frakce, jaké synergie (vzájemné zesilování účinků léků) existují mezi složkami, jaké dlouhodobé účinky má celý kořen. Není také zcela objasněno, jaké odchylky v působení nastanou v případě, jestliže jsou určité složky rostliny extrahovány a některá důležitá látka schází.

Rozsah této knihy nedovoluje vést zevrubnou diskusi o vlastnostech žen-šenu. Následující seznam shrnuje výsledky, které se objevily v lékařských časopisech v celém světě. Ovšem pokud byste chtěli brát tato zjištění za bernou minci, musíte být do značné míry opatrní. Mnoho výzkumů žen-šenu má kazy a protiřečí si. Bude trvat ještě mnoho let, než se najde jasný, platný a spolehlivý obraz působení žen-šenu. Mezitím používejte tuto rostlinu podle přání a sami si vyzkoušejte, jak bude působit.

 

VLASTNOSTI ČÍNSKÉHO ŽEN-ŠENU

1.    Stimulace syntézy RNA, DNA a proteinů v játrech.

2.    Schopnost předcházet alkoholové intoxikaci.

3.    Protirakovinné vlastnosti, jak se ukazuje ve studiích na zvířatech, lidech i buněčných kulturách.

4.     Schopnost posilovat srdeční sval a ochránit ho před ischemickou chorobou srdeční a infarktem.

5.    Schopnost léčit esenciální hypertenzi. 

6.    Schopnost ovlivňovat téměř všechny funkce jater.

7.    Zvyšování imunitní akce, včetně stimulace fagocytózy, modifikuje interleukinovou odpověď, posiluje retikuloendoteliální systém. 

8.     Schopnost neutralizovat volné radikály antioxidativním působením.

9.     Normalizace hladiny krevního cukru v závislosti na potřebě organismu.

10.  Vlastnosti zabraňující vzniku vředů. 

11.  Tlumení nebo stimulace centrálního nervového systému, protikřečové, analgetické a uklidňující účinky.

12.  Protiúnavové působení u zvířat i lidí. 

13.  Protihorečnaté nebo horečky snižující vlastnosti.

14.  Zvyšování produkce cholesterolu v játrech, podpora přeměny cholesterolu na ostatní steroidy.

15.  Zvyšování mentální bystrosti a intelektuální výkonnosti. 

16.  Stimulace adrenální žlázy a celé osy adreno-hypothalamo-

hypofyzární. 

17.  Schopnost snižovat nebo zvyšovat počet červených krvinek v závislosti na potřebě.

18.  Schopnost snižovat nebo zvyšovat počet bílých krvinek v závislosti na potřebě.

19.  Podporuje hojivé procesy deformit oční rohovky.

20.  Zřetelné antitoxické vlastnosti proti široké škále toxinů, včetně záření, těžkých kovů a znečištěného ovzduší.

21.  Schopnost určitým způsobem pozitivně ovlivňovat mužskou sterilitu. 

22.  Mírné estrogenní hormonální účinky. 

23.  Antipsychotický vliv.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Žen-šen má velmi nízkou toxicitu. Některé zprávy, které se objevují v lékařských časopisech, nás přesvědčují o opaku, ale takovéto zprávy se naneštěstí vyskytují v té nejhorší sortě lékařských výzkumů, ne v těch nejlepších. Takzvaný "syndrom zneužívání žen-šenu" je hypotéza, založená na špatně vedeném pozorování u vysoce nesouměrného vzorku populace, jehož členové nevykazují žádnou podobnost s miliony pravidelných uživatelů žen-šenu na celém světě. Nicméně všechny autority uznávající žen-šen většinou spíše z filosofických než biologických důvodů doporučují, aby se rostlina používala umírněně. Používání standardizovaného žen-šenového extraktu může vyvolat nerovnováhu v organismu u lidí trpících vysokým krevním tlakem a žijících ve stresu. Celý kořen však může být pro tyto jedince velmi užitečný.