Skočec obecný

 

Ricinus communis ( skočec obecný)

Popis: U nás jednoletá, až 5 m vysoká bylina, v tropech vytrvalá, až 8 m vysoká stromovitá rostlina, obvykle do hnědočervena naběhlá. Lodyha přímá, dutá. Listy střídavé, dlouze řapíkaté, obrovské, až 1 m dlouhé, lysé, dlanitě laločnaté, úkrojky zubaté. Květenství latnaté, až 30 cm dlouhé, v dolní části vyrůstají samčí květy, v horní samičí, samčí květy žlutavě zelené, samičí hnědavě červené, všechny až 2 cm v průměru. Plodem jsou ostnité tobolky, které za zralosti pukají a vymršťují semena o velikosti 1 až 2 cm (jež jakoby z tobolek vyskakují, od čehož byl také odvozem český název této rostliny). Kvete v červnu až září.

Rozšíření: Původní je zřejmě v tropech a subtropech východní Afriky, v současnosti roste a je pěstován téměř na celém světě v tropech, subtropech a teplejších částech mírného pásma.

Jedy: Skočcová semena obsahují 40 až 70% oleje a asi 20% bílkovin, mezi nimi i ricin, jenž patří k vůbec nejprudším rostlinným jedům. Dále je obsažen např. alkaloid ricinin a 2 až 3% minerálních látek. Ricin způsobuje aglutinaci (shlukování) červených krvinek, poškozuje játra, ledviny a slezinu. Otrava se projevuje pálením v ústech, zvracením, průjmy, zánětem žaludku, střevními kolikami, bolestí hlavy, ochablostí apod. První příznaky otravy se objevují po 2 hodinách až 3 dnech, přičemž zpočátku mohou být celkem mírné, dosti podobné příznakům chřipky, takže otravu bývá v některých případech obtížné určit. Smrt přicházívá obvykle nečekaně 5. až 8. den po požití semen. Smrtelná dávka pro dospělého člověka činí cca 15 až 20 skočcových semen, pro dítě jen asi 5 semen. V případě otravy je nutné vyvolat zvracení (není-li spontánní), podat aktivní uhlí a dostatek tekutin a okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

Vzhledem k tomu, že ricin lze ze skočcových semen poměrně snadno a levně izolovat, panují v posledních letech obavy z jeho možného použití některou teroristickou organizací, který by jej mohla šířit např. ve formě aerosolu. Už v roce 1978 byl ricin použit při vraždě bulharského disidenta, spisovatele a novináře Georgiho Markova, jenž byl v Londýně píchnut do lýtka špičkou deštníku, kterýmžto vpichem mu byla do těla vpravena drobná kovová kulka s asi 0,3 mm velkými otvory. Kulka byla naplněná ricinem a Markov zemřel po 3 dnech v londýnské nemocnici na selhání ledvin.

Užití: Ze semen se lisuje velmi kvalitní ricinový olej (vařením oleje ve vodě se zničí jedovaté látky), jenž se užívá např.: jako velmi silné projímadlo (obvykle stačí vzít půl až dvě lžíce oleje, aby se dostavil požadovaný účinek)

při výrobě kosmetických přípravků (potlačuje tvorbu vrásek, působí hojivě)

přidává se do svíček v některých zemích se užívá i k přípravě jídel

používá se jako motorový olej, např. do leteckých ale i jiných motorů, uplatnění nachází i v jiných odvětvích průmyslu (textilní, metalurgický aj.)

Pro farmaceutické a kosmetické účely se olej lisuje za studena (nutno jej pak však povařit!), pro průmyslové účely se lisuje za tepla nebo se extrahuje.

Pěstování: Pěstuje se v zahradách a parcích jako ozdobná, solitérní a velmi dominantní rostlina v několika odrůdách lišících se zejména barvou listů. Vyžaduje výživnou, humózní a vlhčí půdu, nesnáší nedostatek vody. Stanoviště by mělo slunné a teplé. Množí se semeny, jež se sejí brzy na jaře ve skleníku či za oknem, vždy jedno semeno do jednoho květináče. Mladé rostliny lze na venkovní stanoviště přenést až tehdy, kdy již nehrozí ranní mrazíky, tedy asi koncem května.

Skočec v Českém herbáři z roku 1899: Skočec (Ricinus), rostlina mnoholetá, třeba 20—30 st.•vysoká. Roste v Indii a sází se též v jižní Evropě. Jest několik odrůd. Obsahuje mléko méně leptavé než jiné. Semeno potřebuje se k počišťování, a dobývají z něho olej (Oleum Ricini); olej tento jest bledožlutý i bílý, bez vůně, mírné chuti, ale trochu odporné; v studenu se srazí a zkazí snadno na vzduchu. V líhu rozpustí se snadno. Čistý olej ten má sílu počišťovací větší nežli jiné oleje podobné, a malá dávka již způsobí stolici. Jest to prostředek domácí, který neškodí tak snadno a dává se tam, kde by jiné prostředky počišťovací dráždily, jako při zácpě, v haemorrhoidech, při kolice a podrážděnosti střev; u šestinedělek se užívá s prospěchem, a pro vyhnání tasemnice.

Dětem dává se 2—10 gr., dospělým 15—30 gr. i více, a sice v mléce, neb se žloutkem, nebo s odvarem ovesným.

Ve zvěroléčitelství užívá se oleje ricinového rozličným způsobem.

Působiť na sliznice zažívacích ústrojů, jež dráždí k činnosti, a tím napomáhá k počišťování, u psů pak způsobuje dávení. U větších zvířat potřebí dávky větší, a poněvadž lék ten jest drahý, užívá se ho zřídka; pouze psům a prasatům se dává. Hodí se proti zácpě, kolice, zánětu pobřišnice, dělohy, ledvin, měchýře, kýle a jiným ránám. Dává se koním a skotu 250—1000 gr. U hříběte docílen účinek 64 gr. Pro ovce a kozy postačí 64—150 gr., psům 30—60 gr. Dává se olej samoten nebo smíšen s odvarem nějakým slizovitým, na př. s arabským klím a sice během 24 hodin jednou, nejvýše dvakrát.