Systém udržování zdraví a síly v Číně

Systém udržování zdraví a síly v Číně


Čchi-kung je studium energie ve vesmíru. A toto studium je považováno za jedno z největších
kulturních vymožeností, kterými Čína přispěla k rozvoji člověka.

A díky studiu čchi byla pochopena rovnováha mezi silami Jin a Jang ve vesmíru. Toto pochopení
vedlo k formulování "Tao" jako přirozené cesty, které se stalo nejvyšším principem čínské filosofie.
„Tao" bylo používáno k vysvětlení nejen přírody, ale také lidstva.
Číňané doufali, že studium Taa může ukázat cestu ke zlepšení lidské ho zdraví nebo prodloužení
lidského života.

Čchi v těle

Toto vedlo k vývoji čínského lékařství. Byl studován běh čchi v těle. který se stal oborem lidského
čchi-kungu. Podle Čínské lékařské teorie je čchi nebo energie těla považována za Jin, zatímco
fyzické tělo je považováno za Jang. Čchi nemůže být viděna, ale může být pociťována. Jin aspekt
vašeho těla je vztažen k vašemu myšlení, duši a duchu, zatímco Jang aspekt vykonává rozhodnutí
Jinu. Žádná z obou částí nemůže trvat sama o sobě. Musí se vzájemně vyrovnávat a koordinovat
tak, aby mohl existovat život. čchi je zdrojem života a činnosti fyzického těla jsou projevem života.
Když je Jin silný, projev Jangu může být také silný. Když je Jin slabý nebo příliš silný, Jin a
Jang mohou ztratit rovnováhu a výsledkem může být choroba. Z toho důvodu se čínské
lékařství a čchi-kung v prvé řadě zabývají tím. jak udržet správnou rovnováhu Jinu a Jangu. Podle
mnoha dokumentů, ačkoliv mnoho jiných kultur objevilo oběh čchi, žádná z nich jej nestudovala
tak hluboce, jako Číňané. Teprve v posledních dvaceti letech západní svět začal přijímat koncept
čchi, uvádějíc jej na stejnou úroveň s bioelektřinou obíhající v lidském těle. Více a více západních
lékařů začíná uznávat, že abnormální nebo nepravidelný oběh čchi nebo bioelektřiny je jedním
z hlavních příčin tělesných a duševních nemocí. Mnoho západních lékařů posílá pacienty k
akupunkturistům kvůli alternativní metodě léčení jistých neduhů, které západní lékařství jen těžce
léčí. Někteří dokonce pacientům doporučuji přibral čchi-kung nebo tchaj-ťi jako prostředek
regulováni krevního tlaku.