Vitamín B - význam ve stravování

 B – komplex a jeho užitečnost pro zdraví

Jak je nebezpečné si zavádět v redukční dietě hurá styl a snažit se pouze zhubnout, aniž bychom se ohlíželi na vitamínové složení potravin, je uvedeno v následujících charakteristikách jednotlivých vitamínů B. Pokud nebudeme dbát na tyto rady, můžeme dojít k velkým zdravotním komplikacím.
A proto platí zlaté pravidlo: hubneme zvolna, s rozumem, rozvahou, pravidelně a přitom nehladovíme, nestrádáme. A pijeme dostatek vody. To proto, abychom neměli zácpu.

VITAMÍN B1
Je znám také jako thiamin. Jeho nedostatek způsobuje záněty nervů, částečné ochrnutí nervu, diabetické koma, migrénu, nadměrnou činnost štítné žlázy. Když tento vitamin chybí v organizmu, hrozí dočasná ztráta paměti, chronická únava, nervozita, porucha trávení po každém jídle, celkově špatná nálada. Tělo nedokáže ukládat tuto látku do zásob, proto je nutnější stále dodávat do organismu.

VITAMÍN B2
Je také nazýván riboflavin. Řídí vytváření energie v tele, pomáhá při spalování cukru a spolu s bílkovinami a kyselinou fosforečnou tvoří enzymy. Nedostatek tohoto vitaminu se projevuje podobně jako u vitaminu BI, dodatečně muže docházet k popraskání „koutku“úst, zánětům ústní dutiny, chudokrevnosti, snížené imunitě vůči infekčním onemocněním, dále se mohou objevit potíže se zákalem,astmatem, lupenkou, zánětem spojivek.

VITAMÍN B3
Vitamin B3, také vitamin PP se vyskytuje ve dvou podobách: jako kyselina nikotinová a amid této
kyseliny. Má velký význam pro celý nervový systém a funkci mozku. Jeho nedostatek muže způsobit nespavost, a je-li dlouhodobý, také psychické poruchy, halucinace.

VITAMIN B6
Jinak také pyridoxin,je rozpustný ve vodě a v alkoholu. Nedostatek tohoto vitaminu se projevuje záněty kůže dlaní, chodidel, úst, svalovou atrofií, třesem hlavy nebo končetin, chudokrevností,mazotokem a mnoha jinými potížemi. I mírný nedostatek vitaminu B6 muže způsobit depresivní stavy. Důležitý je také jeho přísun břehem redukčních kúr.

VITAMÍN B12
Jinak také kobalamin. Nedostatek vitaminu B 12 způsobuje anémii -projevuje se chronickou únavou, pálením na jazyku, problémy při chůzi a žaludečními obtížemi. Chybí-li tento vitamin v tele, muže dojít dokonce k onemocnění zhoubnou anémií,která ještě na začátku 20. Století byla považována ze nevyléčitelnou.