Vlčí mák

 

Vlčí mák

Rostliny mají v pletivech mléčnice; kalich většinou brzy opadává, tyčinek obvykle mnoho; plod tobolka.

V květnu až srpnu rozkvétá jasně červeným květem a zdobí krajinu. Nejčastěji ho můžeme spatřit na obilných polích, náspech nově vybudovaných vozovek, převážně v nižších až středních polohách.

Vlčí mák je jednoletá, 40 až 100cm vysoká bylina s jednoduchou, ve spodní části olistěnou lodyhou.

Sběr a užití v léčitelství Sbírají se květní ( korunní ) plátky jedině za suhého a teplého počasí. Odtrhávají se rukou směrem nahoru a ukládají zásadně do dobře prodyšněho sběrového obalu, nejlépe do košíku. Suší se ve stínu ve vrstvě do 5 cm, bez obracení. Drogu po usušení balíme do pevných obalů a chráníme před světlem. Květní droga bývá v lidovém léčitelství používána jako součást čajových směsí při nachlazení.

Droga je vhodnou vývozní surovinou.